График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по бюджети

22-07-2019

15:00

Брюксел : ASP - A5G-3

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

23-07-2019

09:00

Брюксел : ASP - A5G-3

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

23-07-2019

11:30

Брюксел : ASP - A5G-3

+ Координатори

+ BUDG Coordinators

23-07-2019

14:30

Брюксел : ASP - A5G-3

+ Координатори

+ Preparatory meeting to budgetary trilogue

Комисия по икономически и парични въпроси

22-07-2019

15:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

22-07-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

23-07-2019

09:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

23-07-2019

17:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по култура и образование

22-07-2019

15:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по регионално развитие

23-07-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

23-07-2019

14:30

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

23-07-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Координатори

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

23-07-2019

14:30

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по рибно стопанство

23-07-2019

09:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

23-07-2019

14:30

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

23-07-2019

09:30

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

23-07-2019

15:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по международна търговия

23-07-2019

10:30

Брюксел : ASP - A1G-3

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по външни работи

24-07-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ