График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

22-10-2019

09:00

Страсбург : LOW - S4.4

+ Репортери в сянка

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

23-10-2019

09:00

Страсбург : PFL - F-01301

+ с политическите групи

+ IMCO Coordinator's preparatory meeting

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

23-10-2019

15:30

Страсбург : WIC - WIC700

+ ТРИЛОГ

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Комисия по икономически и парични въпроси

04-11-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

05-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

05-11-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

Комисия по регионално развитие

04-11-2019

15:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

05-11-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

04-11-2019

15:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

05-11-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

05-11-2019

14:30

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

Комисия по заетост и социални въпроси

05-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

Комисия по култура и образование

05-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

05-11-2019

15:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

Комисия по бюджетен контрол

05-11-2019

17:00

Брюксел : ASP - A5G-2

+ ТРИЛОГ

+ Revision of OLAF Regulation

Комисия по външни работи

06-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

06-11-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

07-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание