График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по външни работи

25-11-2019

19:00

Страсбург : WIC - WIC200

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ AFET/DEVE/DROI С НОСИТЕЛЯ НА НАГРАДАТА „САХАРОВ“ ЗА 2018 Г. ОЛЕГ СЕНЦОВ

Комисия по международна търговия

25-11-2019

19:00

Страсбург : LOW - S1.5

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ ГЛАСУВАНЕ - ОДОБРЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТАРИФНАТА КВОТА ЗА ВНОС НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ГОВЕЖДО МЕСО ОТ САЩ

Комисия по бюджети

25-11-2019

19:00

Страсбург : LOW - N1.3

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

25-11-2019

19:30

Страсбург : LOW - N1.4

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по конституционни въпроси

25-11-2019

19:30

Страсбург : SDM - SDM-S1

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА AFCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

27-11-2019

09:00

Страсбург : PFL - F-01301

+ с политическите групи

+ ПОДГОТВИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА IMCO

Комисия по бюджетен контрол

28-11-2019

09:00

Страсбург : LOW - N1.3

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА CONT

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

02-12-2019

14:00

Брюксел : ASP - A5E-2

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) - BENIFEI (AK/TV)

Комисия по развитие

02-12-2019

15:00

Брюксел : PHS - P4B001

+ Редовно заседание

03-12-2019

09:00

Брюксел : PHS - P4B001

+ Редовно заседание

03-12-2019

14:30

Брюксел : PHS - P4B001

+ Редовно заседание

Комисия по международна търговия

02-12-2019

15:00

Брюксел : ASP - A1G-3

+ Редовно заседание

03-12-2019

09:00

Брюксел : ASP - A1G-3

+ Редовно заседание

03-12-2019

15:00

Брюксел : ASP - A1G-3

+ Редовно заседание