График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по икономически и парични въпроси

16-09-2019

19:00

Страсбург : LOW - N1.3

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

16-09-2019

19:00

Страсбург : WIC - WIC200

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА LIBE

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

18-09-2019

09:00

Страсбург : PFL - F-01401

+ с политическите групи

+ ПОДГОТВИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА IMCO

Комисия по бюджети

18-09-2019

11:15

Страсбург : PFL - F-01401

+ с политическите групи

+ ПОДГОТВИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА BUDG

Комисия по транспорт и туризъм

19-09-2019

09:00

Страсбург : WIC - WIC200

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА TRAN

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

23-09-2019

14:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА ГРУПА ЗА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ОТНОСНО АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО (ЕВРОПОЛ)

23-09-2019

16:45

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА ГРУПА ЗА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ОТНОСНО АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО (ЕВРОПОЛ)

24-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА ГРУПА ЗА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ОТНОСНО АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО (ЕВРОПОЛ)

24-09-2019

14:30

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по международна търговия

23-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по икономически и парични въпроси

23-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по транспорт и туризъм

23-09-2019

15:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Координатори

+ ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА КОМИСИЯТА TRAN

24-09-2019

10:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

14:30

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

17:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Координатори

+ ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА КОМИСИЯТА TRAN

Комисия по правата на жените и равенството между половете

23-09-2019

15:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ