График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по заетост и социални въпроси

05-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

Комисия по заетост и социални въпроси

12-11-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

12-11-2019

14:30

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

Комисия по заетост и социални въпроси

21-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

Комисия по заетост и социални въпроси

04-12-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

04-12-2019

14:30

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

05-12-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

05-12-2019

14:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание