График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

23-10-2019

09:00

Страсбург : PFL - F-01301

+ с политическите групи

+ IMCO Coordinator's preparatory meeting

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

23-10-2019

15:30

Страсбург : WIC - WIC700

+ ТРИЛОГ

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

06-11-2019

09:00

Брюксел : ASP - A1G-3

+ Редовно заседание

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

04-12-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

04-12-2019

14:30

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

05-12-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

05-12-2019

14:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание