График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

06-11-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

15:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

14:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

11-11-2019

15:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

12-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

12-11-2019

14:30

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

21-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

21-11-2019

14:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

02-12-2019

15:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

03-12-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

03-12-2019

14:30

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

09-12-2019

15:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание