График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по правата на жените и равенството между половете

06-11-2019

09:00

Брюксел : ASP - A3G-3

+ Редовно заседание

Комисия по правата на жените и равенството между половете

18-11-2019

15:00

Брюксел : ASP - A3G-3

+ Редовно заседание

Комисия по правата на жените и равенството между половете

04-12-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

05-12-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание