Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019
21-10-2019 Накратко

Follow up to the 2009 and 2014 Studies on the Code of Conduct for Commissioners - Improving Effectiveness and Efficiency
15-07-2019 Задълбочен анализ

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019
14-06-2019 Briefing

История на бюджета на ЕС
14-06-2019 Задълбочен анализ

The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity
15-05-2019 Проучване

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?
15-04-2019 Проучване

Effectiveness of cohesion policy: Learning from the project characteristics that produce the best results
15-04-2019 Проучване

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Проучване

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Проучване

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Проучване