Последни новини

The next CULT committee meeting

22-07-2019 - 18:09
Colours of the EP 2014 activity calendars

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

22-07-2019 - 17:05
CULT Заседание
10-07-2019 - 16:03
CULT Заседание
02-04-2019 - 10:05
CULT Заседание

Приветствие

coming soon

Правомощия и отговорности



За контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент