Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г.

07-02-2020 CULT_OJ(2020)02-19_1 PE647.055v01-00
CULT

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 54 - Проект на становище Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа, 2020 г.

30-01-2020 CULT_AM(2020)646882 PE646.882v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

30-01-2020 CULT_PA(2020)646979 PE646.979v01-00
CULT

Romeo FRANZ

Краен срок за внасяне на изменения : 21-02-2020

ИЗМЕНЕНИЯ 32 – 99 - Проект на становище Европейски институт за иновации и технологии (преработен текст)

28-01-2020 CULT_AM(2020)646929 PE646.929v01-00
CULT

Christian EHLER

ИЗМЕНЕНИЯ 96 - 244 - Проект на становище относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: Стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации

28-01-2020 CULT_AM(2020)646942 PE646.942v01-00
CULT

Vlad-Marius BOTOŞ

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00
CULT

Sabine VERHEYEN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00
CULT

Sabine VERHEYEN

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Краен срок за внасяне на изменения : 27-01-2020

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г.

15-01-2020 CULT_PV(2019)12-04-1 PE644.997v02-00
CULT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 21 януари 2020 г.

09-01-2020 CULT_OJ(2020)01-21_1 PE645.109v01-00
CULT