Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Tuesday, 24 September 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)09-24-1 PE641.327v01-00
CULT

 

  MINUTES - Tuesday, 1 October 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)10-01-1 PE641.384v01-00
CULT

 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 септември 2019 г.

26-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-30_1 PE641.303v01-00
ITRE CULT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

26-09-2019 CULT_OJ(2019)10-03_1 PE641.282v01-00
LIBE CULT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 1 октомври 2019 г.

25-09-2019 CULT_OJ(2019)10-01_1 PE641.279v01-00
CULT

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 септември 2019 г. - Четвъртък, 5 септември 2019 г.

16-09-2019 CULT_PV(2019)09-04-1 PE641.136v01-00
CULT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 24 септември 2019 г.

12-09-2019 CULT_OJ(2019)09-24_1 PE641.141v01-00
CULT

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 28 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

09-09-2019 CULT_AM(2019)641115 PE641.115v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

27-08-2019 CULT_AB(2019)640620 PE640.620v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT