Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 Накратко

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Проучване

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Накратко

Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries
01-02-2019 Проучване

Misuse of Interpol’s Red Notices and impact on human rights – recent developments
17-01-2019 Проучване

Contemporary forms of slavery
20-12-2018 Проучване

Rule of law and human rights in Cuba and Venezuela and EU engagement
11-12-2018 Проучване

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 Накратко

Human rights and the external actions of the EU and Member States
06-11-2018 Периодични издания

Universal jurisdiction and international crimes: Constraints and best practices
17-09-2018 Проучване