Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 272 - Проект на доклад Икономически политики за еврозоната през 2019 г.

19-09-2019 ECON_AM(2019)641128 PE641.128v02-00
ECON

Esther de LANGE

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

26-08-2019 ECON_AB(2019)640607 PE640.607v01-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 47 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

12-08-2019 ECON_AM(2019)639884 PE639.884v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN