Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазват.

Следващи заседания


Брюксел : PHS - P3C050

Редовно заседание


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание


Брюксел : PHS - P3C050

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 4Q2

с членове на ЕП
EUROPEAN PARLIAMENTARY WEEK 2023 - Interparliamentary Committee Meetings (in parallel) - ECON


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание