Въпроси до ЕЦБ и ЕСП


В съответствие с член 140 и член 141 от Правилника за дейността всеки член може да отправя въпроси с искане за писмен отговор до Европейската централна банка, до председателя на Надзорния съвет (относно единния надзорен механизъм) и до председателя на Единния съвет за преструктуриране (относно Единния механизъм за преструктуриране). В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІ към Правилника за дейността.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  ‘Hercules programme: non-performing loans (NPLs) and protection of counterparty borrowers’

13-11-2019 ECON_QZ(2019)643100 PE643.100v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  The ECB President’s actions following the inclusion of Mr. Yannis Stournaras’ name in the Novartis Scandal case file

07-11-2019 ECON_QZ(2019)643019 PE643.019v01-00
ECON

Stelios KOULOGLOU

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642872 PE642.872v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642873 PE642.873v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

  Use of the euro in Venezuela

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642910 PE642.910v01-00
ECON

Antonio TAJANI, Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

  Market neutrality principle

15-10-2019 ECON_QZ(2019)641438 PE641.438v01-00
ECON

Ernest URTASUN

  Appointment of Central Bank of Ireland Governor

27-08-2019 ECON_QZ(2019)640606 PE640.606v01-00
ECON

Matt CARTHY

  Deutsche Bank

05-08-2019 ECON_QZ(2019)639967 PE639.967v01-00
ECON

Piernicola PEDICINI

  Measures to achieve the price stability goal

30-07-2019 ECON_QZ(2019)639927 PE639.927v01-00
ECON

Domènec RUIZ DEVESA

  The case of Libra currency

30-07-2019 ECON_QZ(2019)639928 PE639.928v01-00
ECON

Eva KAILI