Комисия по заетост и социални въпроси

Акценти

European Semester 2024
07-02-2024 - 11:31

The European Semester as the European Union’s framework for coordination and surveillance of economic and social policies is one of the most important tools in the governance system which directly influences the implementation of the EU's fiscal rules and other policies. Until 2022, the European Parliament's involvement in the Semester (via the EMPL and ECON Committees) consisted of two sets of annual Own-Initiative Reports.

Допълващи анализи

Справочник за ЕС

Информационните фишове имат за цел да изградят обща представа за процеса на европейската интеграция и за ролята на Европейския парламент в този процес.

STOA

Комитет за бъдещето на науката и технологиите