Последни новини

22-07-2019 - 12:35
Arrows hitting the center of target, Blue Latest News on wall background

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

17:00 / 18:30 започнала DEVE ENVI

Мултимедийна библиотека

23-07-2019 - 11:25
ENVI Заседание
23-07-2019 - 09:34
ENVI Заседание
22-07-2019 - 15:06
ENVI Заседание

Приветствие

coming soon

Правомощия и отговорности



За контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки