Командировки

Дадена комисия може да вземе решение да организира командировка в държава членка, в държава извън ЕС или за международна конференция. Командировките се предприемат в рамките на упражняването на правомощията, дадени на комисиите, и се състоят от ограничен брой членове на комисията. Комисиите могат също така да изпращат за не повече от три дена тричленни делегации в агенции, които по принцип попадат в тяхната сфера на отговорност. На тази страница ще намерите цялата налична информация, свързана с конкретни командировки.

The Flag of Bulgaria in the World Map

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.