Работни групи

Тематичните отдели организират семинари с цел да се даде възможност на членовете на ЕП да задават въпроси на експерти и да обменят мнения с тях по теми, свързани с парламентарната работа, а също и по теми от актуален интерес. Те не са непременно публични, но могат да се провеждат по време на заседание на комисия.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

FEMM

Policy Department C will organize this workshop in the context of the own-initiative report on “The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health” (Rapporteur: Predrag Fred Matić, S&D).

FEMM

Trafficking in human beings (THB) is a serious crime affecting fundamental rights, health, social life, economy and justice. THB knows no boundaries and most reported victims are female.

За контакти

Контакти

Tематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси