Протоколи

Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 май 2020 г.

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

ПРОТОКОЛ - Сряда, 22 януари 2020 г.

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

ПРОТОКОЛ - Сряда, 6 ноември 2019 г.

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 ноември 2019 г.

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM