Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 8 юли 2019 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

17-04-2019 - 14:40
DEVE AFET Заседание
16-04-2019 - 14:11
ENVI Заседание
15-04-2019 - 20:07
JURI CONT Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове