Моля, попълнете това поле

Работни групи

Тематичните отдели организират семинари с цел да се даде възможност на членовете на ЕП да задават въпроси на експерти и да обменят мнения с тях по теми, свързани с парламентарната работа, а също и по теми от актуален интерес. Те не са непременно публични, но могат да се провеждат по време на заседание на комисия.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

Image with a hand and items related to consumers

This workshop will explore possible conclusions and recommendations on the DSA and DMA, and gather factual evidence on the expected effects of the regulation of online intermediaries. The discussions of the workshop will feed into the DSA and the DMA reports of the IMCO committee, setting out the Parliament’s political response.

Image with several areas involved in the Coronavirus pandemia

The webinar aims to facilitate an information exchange between policy makers and experts regarding the impact of COVID-19 on the Internal Market and on consumer protection.

WS on e-commerce directive

Policy Department A is organising for the IMCO Committee a workshop on the reform of E-commerce directive aimed at contributing to the legislative own-initiative report on "Digital Services Act: improving the functioning of the Single Market".

За контакти

Контакти

Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота