Последни новини

15-01-2020 - 14:46
latest news red square sticker isolated on white

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

23-01-2020 09:00 / 11:00 IMCO

Мултимедийна библиотека

22-01-2020 - 09:06
IMCO Заседание
04-12-2019 - 09:10
IMCO Заседание
06-11-2019 - 09:09
IMCO Заседание

Приветствие

Petra DE SUTTER

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите отговаря за законодателния надзор и контрола върху правилата на ЕС за единния пазар, включително цифровия единен пазар, митниците и защитата на потребителите.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки