Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 18 March 2020 - Thursday, 19 March 2020

28-02-2020 IMCO_OJ(2020)03-18_1 PE648.417v01-00
IMCO

 

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г.

06-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-19_1 PE647.007v01-00
ITRE IMCO

 

Становище относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

04-02-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v02-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Председател

ПРОТОКОЛ - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

04-02-2020 IMCO_PV(2020)01-22-1 PE646.921v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г.

29-01-2020 IMCO_OJ(2020)02-17_1 PE646.965v01-00
IMCO

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Време за законодателен контрол относно прилагането на Директивата за мрежите и информационните системи (МИС) (Директива (ЕС) 2016/1148)

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Време за законодателен контрол относно изпълнението на Регламента за строителните продукти (Регламент (ЕС) № 305/2011)

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Становище относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Председател