Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Накратко

Услуги на тематичните отдели (Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) на фокус)
14-06-2019 Briefing

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Проучване

Contribution to Growth: Free movement of services and freedom of establishment Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Проучване

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Проучване

Workshop on “Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance”
15-05-2019 Задълбочен анализ

Identifying Optimal Policy Making and Legislation
15-05-2019 Briefing

Contribution to Growth. Free Movement of Services and Freedom of Establishment. Delivering Improved Rights to European Citizens and Businesses
15-05-2019 Проучване

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 Накратко

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Проучване

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота