Общо търсене

Търсене

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 INTA_OJ(2020)02-19_1 PE647.147v02-00
INTA

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

05-02-2020 INTA_PV(2020)01-20-1 PE646.953v01-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани с оглед срещата на високо равнище през май 2020 г.

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00
INTA

Reinhard BÜTIKOFER

Краен срок за внасяне на изменения : 24-02-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.

31-01-2020 INTA_PA(2020)646754 PE646.754v01-00
INTA

Markéta GREGOROVÁ

Краен срок за внасяне на изменения : 24-02-2020

СТАНОВИЩЕ относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00
INTA

Enikő GYŐRI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA