Относно

Приветствие

© European Parliament
Добре дошли на интернет сайта на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE)! Нашата комисия извършва законодателна дейност по няколко от най-важните области на политиките на Европейския съюз, като отговаря за промишлената политика, политиката на ЕС за научни изследвания и иновации, космическата политика, енергийната политика и прилагането на нови технологии. Ето защо това, което правим, оказва пряко въздействие върху живота на гражданите и поради тази причина трябва да използваме тези правомощия, за да насърчаваме и да извършваме положителни промени. Ако изобщо сме научили нещо от пандемията от COVID-19, то това е фактът, че ЕС се нуждае от истинска, много по-амбициозна стратегия за промишлената политика, насочена към защитата на определени стратегически сектори на нашата икономика, които са от съществено значение за поддържането на нашия начин на живот и за защитата на нашите граждани. Освен това трябва да гарантираме прехода на нашите енергийни системи, за да постигнем стратегическата цел за декарбонизация. Важно е да вдъхновяваме света, но също толкова важно е да гарантираме конкурентоспособността си, да запазим енергийната сигурност на Европейския съюз и да запазим работните места за европейските граждани.
За контакти

Brussels Strasbourg