Европейска гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива дава възможност на 1 милион граждани от най-малко една четвърт от държавите членки да поискат от Европейската комисия да предложи законодателство в области, които попадат в нейната сфера на компетентност. Организаторите на успешни инициативи биват поканени да представят своята инициатива на публично изслушване в Европейския парламент пред законодателната комисия, която отговаря за съответната област. На тази страница ще намерите цялата налична информация, свързана с изслушвания по граждански инициативи.

 European Citizens’ Initiative - How it works