Работни групи

Тематичните отдели организират семинари с цел да се даде възможност на членовете на ЕП да задават въпроси на експерти и да обменят мнения с тях по теми, свързани с парламентарната работа, а също и по теми от актуален интерес. Те не са непременно публични, но могат да се провеждат по време на заседание на комисия.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

ITRE

Just energy transition, opportunity for EU industries. The role of hydrogen in the future. Energy transition in Germany.

За контакти

Контакти

Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота