Работни групи

Тематичните отдели организират семинари с цел да се даде възможност на членовете на ЕП да задават въпроси на експерти и да обменят мнения с тях по теми, свързани с парламентарната работа, а също и по теми от актуален интерес. Те не са непременно публични, но могат да се провеждат по време на заседание на комисия.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

Gender equality - gender gap

One of the strategy’s key areas of the Gender Equality Strategy 2020-2025 is the promotion of gender balance in ICT studies and careers. The ITRE Committee organised a debate on how to advance gender equality in the EU, break gender stereotypes in STEM careers, empower a gender-balanced entrepreneurships, and more generally, on the role of women as researchers, entrepreneurs and leaders in the digital, ICT and artificial intelligence sector.

За контакти

Контакти

Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота