Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Tuesday, 3 December 2019

06-12-2019 JURI_PV(2019)12-03-1 PE644.877v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 декември 2019 г.

27-11-2019 JURI_OJ(2019)12-03_1 PE644.813v01-00
JURI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст)

18-11-2019 JURI_CM(2019)643201 PE643.201v01-00
JURI

Magdalena ADAMOWICZ

ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш

12-11-2019 A9-0023/2019 PE641.081v03-00
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 15 - Проектостановище Освобождаване от отговорност за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС

12-11-2019 JURI_AM(2019)643176 PE643.176v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

07-11-2019 JURI_OJ(2019)11-12_1 PE643.101v01-00
JURI

 

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 19 септември 2019 г.

06-11-2019 JURI_PV(2019)09-19-1 PE641.391v02-00
JURI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 15 юли 2019 г.

29-10-2019 JURI_PV(2019)07-15-1 PE639.939v01-00
JURI

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 3 септември 2019 г.

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-03-1 PE641.075v01-00
JURI

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 25 септември 2019 г. - Четвъртък, 26 септември 2019 г.

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-25-1 PE641.372v01-00
JURI