Моля, попълнете това поле

Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете комисията и след това датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазят.

Следващи заседания

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : JAN - 4Q2

Репортери в сянка
Regulation on a Custom Single Window (Stefanec)

Специална комисия за борба с рака


Брюксел : PHS - P3C050

Редовно заседание
BECA ICM - Turning the Tide on Cancer

Комисия по култура и образование


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 6Q1

Редовно заседание

Подкомисия по правата на човека


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
jointly with the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание

Комисия по бюджети


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание
- Remote participation


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание
- Remote participation

Комисия по бюджетен контрол


Брюксел : ASP - A3E-2

Редовно заседание


Брюксел : ASP - A3E-2

КООРДИНАТОРИ НА КОМИСИИТЕ


Брюксел : ASP - A3E-2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание

Комисия по икономически и парични въпроси


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ECON Committee meeting

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание
Remote participation


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание
Remote participation

Комисия по транспорт и туризъм


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание
TRAN Committee meeting

Подкомисия по сигурност и отбрана


Брюксел : ASP - A1E-2

Координатори
Remote meeting with Interactio

Комисия по външни работи


Брюксел : ASP - A5G-2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
AFET voting slot


Брюксел : ASP - A5G-2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
AFET voting slot

Комисия по международна търговия


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по рибно стопанство


Брюксел : JAN - 6Q1

Редовно заседание
PECH Committee meeting - remote participation

Комисия по правата на жените и равенството между половете


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера


Брюксел : PHS - P1A002

ИЗСЛУШВАНЕ
Remote participation

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание
Remote participation. AGRI committee meeting

Комисия по петиции


Брюксел : ASP - A5G-3

Редовно заседание
with remote participation


Брюксел : ASP - A5G-3

Редовно заседание
with remote participation

Подкомисия по правата на човека


Брюксел : JAN - 4Q1

Координатори
on the thematic programme on Human Rights and Democracy of Global Europe

Подкомисия по данъчните въпроси


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание
FISC Committee meeting - Remote participation

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : ASP - A1E-2

Заседание на служителите
DSA (Digital Services Act) 2020/0361(COD)