Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете комисията и след това датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазят.

Следващи заседания

Комисия по бюджетен контрол


Страсбург : LOW - N1.3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Дневен ред

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика


Страсбург : PFL - F-01040

Technical preparatory meeting (legislative

Подкомисия по обществено здраве


Страсбург : SDM - SDM-S7

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Дневен ред

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Страсбург : WIC - WIC200

Съвместно заседание
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И РАВЕНСТВОТО НА ПОЛОВЕТЕ

Комисия по външни работи


Страсбург : WIC - WIC100

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Съвместно заседание
- AFET-BUDG Vote on Establishing the Ukraine Facility

Дневен ред

Подкомисия по правата на човека


Страсбург : SDM - SDM-S1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Дневен ред

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание

Дневен ред

Комисия по бюджети


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 2Q2

Съвместно заседание

Комисия по икономически и парични въпроси


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание

Дневен ред

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : PHS - P3C050

Редовно заседание

Дневен ред


Брюксел : PHS - P3C050

Съвместно заседание
Joint IMCO-JURI committee meeting

Комисия по транспорт и туризъм


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание

Дневен ред

Комисия по рибно стопанство


Брюксел : PHS - P4B001

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
PECH Committee meeting

Дневен ред

Подкомисия по правата на човека


Брюксел : PHS - P5B001

Редовно заседание

Подкомисия по сигурност и отбрана


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика


Брюксел : ASP - A1G-1

Technical preparatory meeting (legislative
Net Zero Industry Act

Комисия по бюджетен контрол


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Дневен ред

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : PHS - P3C050

ИЗСЛУШВАНЕ
ECI: IMCO/AGRI/PETI: Fur Free Europe

Подкомисия по данъчните въпроси


Брюксел : PHS - P4B001

Редовно заседание

Комисия по външни работи


Брюксел : PHS - P1A002

Съвместно заседание

Дневен ред


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : ASP - A1G-1

Репортери в сянка
Virtual Worlds (rapp. Arias) INI

Комисия по регионално развитие


Брюксел : ASP - A3G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
COTER meeting

Комисия по конституционни въпроси


Брюксел : ASP - A5E-2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
AFCO extraordinary committee meeting

Комисия по международна търговия


Страсбург : LOW - N1.3

Съвместно заседание
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Joint INTA-IMCO committee meeting

Комисия по петиции


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание

Комисия по правата на жените и равенството между половете


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание
FEMM Committee meeting

Комисия по развитие


Брюксел : ASP - A1G-2

Редовно заседание

Комисия по култура и образование


Брюксел : ASP - A3G-2

Съвместно заседание
Joint EMPL-CULT meeting

Комисия по заетост и социални въпроси


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание