Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете комисията и след това датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазят.

Следващи заседания

Комисия по транспорт и туризъм


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА TRAN

Дневен ред

Комисия по култура и образование


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Дневен ред

Комисия по конституционни въпроси


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА AFCO

Подкомисия по правата на човека


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание

Подкомисия по сигурност и отбрана


Брюксел : ASP - A1G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
DNAT meeting- Election of the Chair

Дневен ред


Брюксел : ASP - A1G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ


Брюксел : ASP - A1G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ANIT НА 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Комисия по правата на жените и равенството между половете


Брюксел : PHS - P6B001

Репортери в сянка
Draft compromise amendments - Report on The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health

Дневен ред

Комисия по международна търговия


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Дневен ред

Комисия по бюджети


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Комисия по петиции


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание
С ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера


Брюксел : JAN - 6Q1

КООРДИНАТОРИ НА КОМИСИИТЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Брюксел : PHS - P3C050

ИЗСЛУШВАНЕ
ИЗВЪНРЕДНО СЪВМЕСТНО ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КОМИСИИТЕ ITRE И ENVI

Дневен ред

Комисия по правата на жените и равенството между половете


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание

Дневен ред


Брюксел : ASP - A1G-3

Координатори

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ANIT НА 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Комисия по външни работи


Брюксел : PHS - P3C050

Редовно заседание

Комисия по бюджетен контрол


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА CONT


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА CONT

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ANIT НА 1 МАРТ 2021 Г.

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера


Брюксел : PHS - P3C050

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ANIT НА 1 МАРТ 2021 Г.

Комисия по външни работи


Брюксел : JAN - 6Q1

Редовно заседание
ВРЕМЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Комисия по бюджети


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
- ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Комисия по икономически и парични въпроси


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ECON

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : PHS - P1A002

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА AGRI

Комисия по правата на жените и равенството между половете


Брюксел : PHS - P3C050

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

Комисия по външни работи


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Специална комисия за борба с рака


Брюксел : ASP - A1G-3

Координатори