Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете комисията и след това датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазят.

Следващи заседания

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ENVI - ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред

Комисия по транспорт и туризъм


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА TRAN НА 8 ЮНИ 2020 Г. - ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ENVI - ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Комисия по конституционни въпроси


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА AFCO

Комисия по транспорт и туризъм


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА TRAN НА 8 ЮНИ 2020 Г. (ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ)

Дневен ред

Комисия по бюджетен контрол


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА CONT

Дневен ред

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА AGRI

Комисия по заетост и социални въпроси


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред

Комисия по рибно стопанство


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА PECH ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q1

Координатори
ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА КОМИСИЯТА PECH ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА AGRI (ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ)

Комисия по международна търговия


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред

Комисия по развитие


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
С ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Комисия по петиции


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА С ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА