Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

17-10-2019 AFET_PV(2019)10-08-1 PE641.425v01-00
AFET

 

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-10-1 PE639.744v01-00
JURI

 

  MINUTES - Wednesday, 24 July 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-24-1 PE639.940v01-00
JURI

 

  MINUTES - Monday, 30 September 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)09-30-2 PE641.392v01-00
JURI

 

  MINUTES - Wednesday, 24 July 2019 - Thursday, 25 July 2019

16-10-2019 LIBE_PV(2019)07-24-1 PE639.959v02-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 23 September 2019 - Tuesday, 24 September 2019

15-10-2019 INTA_PV(2019)09-23-1 PE641.309v01-00
INTA

 

  MINUTES - Monday, 16 September 2019

15-10-2019 ECON_PV(2019)09-16-1 PE642.891v01-00
ECON

 

  MINUTES - Wednesday, 2 October 2019

15-10-2019 EMPL_PV(2019)10-02-1 PE641.359v02-00
EMPL

 

  MINUTES - Monday, 22 July 2019 - Tuesday, 23 July 2019

15-10-2019 ENVI_PV(2019)07-22-1 PE641.083v01-00
ENVI