Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 11 ноември 2019 г. - Вторник, 12 ноември 2019 г.

31-10-2019 PECH_OJ(2019)11-11_1 PE643.059v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

27-09-2019 ENVI_OJ(2019)10-03_1 PE641.316v01-00
PECH ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 2 октомври 2019 г. - Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

26-09-2019 PECH_OJ(2019)10-02_1 PE641.290v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 24 септември 2019 г.

12-09-2019 PECH_OJ(2019)09-24_1 PE641.152v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 23 юли 2019 г.

11-07-2019 PECH_OJ(2019)07-23_1 PE639.749v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

08-07-2019 PECH_OJ(2019)07-10_1 PE639.691v01-00
PECH