Общо търсене

Търсене

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

Краен срок за внасяне на изменения : 21-02-2020

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE

Краен срок за внасяне на изменения : 24-02-2020

ИЗМЕНЕНИЯ 33 - 58 - Проект на доклад Въвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събиране на данни и мерки за контрол в Балтийско море и Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00
PECH

Niclas HERBST

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 56 - Проектодоклад Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Краен срок за внасяне на изменения : 27-01-2020