Европейска гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива дава възможност на 1 милион граждани от най-малко една четвърт от държавите членки да поискат от Европейската комисия да предложи законодателство в области, които попадат в нейната сфера на компетентност. Организаторите на успешни инициативи биват поканени да представят своята инициатива на публично изслушване в Европейския парламент пред законодателната комисия, която отговаря за съответната област. На тази страница ще намерите цялата налична информация, свързана с изслушвания по граждански инициативи.

 European Citizens’ Initiative - How it works 

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.