Работни групи

Тематичните отдели организират семинари с цел да се даде възможност на членовете на ЕП да задават въпроси на експерти и да обменят мнения с тях по теми, свързани с парламентарната работа, а също и по теми от актуален интерес. Те не са непременно публични, но могат да се провеждат по време на заседание на комисия.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

The 2020 Worskhop on the Rights of Persons with Disabilities, organised by the Policy Department on Citizens' Rights and Constitutional Affairs upon request of the Committee on Petitions, focuses this year on the new EU Disability Strategy 2021-2030. With the current EU Disability Strategy 2010-2020 coming to an end, the EU is working to equip itself with a new Disability Strategy for the years 2021-2030.

On 2 April 2019, the Committee on Petitions will host a workshop on Conflicts of interest in the EU institutions, organized by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. The workshop will examine the achievements reached during this parliamentary term in relation to the conflicts of interests in the EU institutions and agencies, as well integrity, accountability, transparency, code of conducts and revolving doors, while also discussing challenges for the future.

За контакти

Контакти

Tематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси