Комисия по петиции

Последни новини

Избори за Европейски парламент през 2024 г. – от 6 до 9 юни

24-05-2024 - 09:16

Гражданите на държавите - членки на Европейския съюз, ще изберат своите представители в Европейския парламент по време на европейските избори от 6 до 9 юни. Новоизбраните членове на Европейския парламент, които ще представляват гражданите на Европейския съюз до 2029 година, ще се съберат на учредително заседание през юли, за да изберат председател, заместник-председатели и квестори на институцията. Те ще вземат решение и за числения състав на постоянните комисии и на подкомисиите на Парламента, като по този начин ще поставят началото на новия законодателен мандат. След това комисиите ще проведат първите си заседания, за да изберат съответните си председатели и заместник-председатели.

Activity Report 2019-2024

Petitions Web Portal