Гласувания

Поименното гласуване е задължително за всяко отделно и/или окончателно гласуване както по законодателни, така и по незаконодателни доклади, подложени на гласуване в комисия. Освен това може да се гласува и поименно, ако председателят реши да се приложи електронно гласуване или членове на ЕП или политическа група или групи, достигащи поне високия праг в комисията, поискат поименно гласуване.

На тази страница ще намерите резултатите от поименните гласувания, от които се вижда как е гласувал всеки отделен член на ЕП.