Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1057/2018 by M.A.M.N. (Spanish), on behalf of the Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, on the effects of intensive livestock farming in the Limia Valley

14-11-2019 PETI_CM(2019)641193 PE641.193v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0265/2019 by M. A. (Romanian) on the alleged misuse of European funds by the local authorities in Mihăești, Romania

14-11-2019 PETI_CM(2019)643154 PE643.154v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0302/2019 by F.G. (Romanian) on the alleged impossibility to register recreational crafts built before the adoption of Directive 94/25/EC

14-11-2019 PETI_CM(2019)643155 PE643.155v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0378/2019 by J.H. (British) on the obligatory introduction of a black data-recorder box in new vehicles from 2022

14-11-2019 PETI_CM(2019)643156 PE643.156v01-00
PETI

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 98 - Проект на доклад Дейностите на Европейския омбудсман – годишен доклад 2018 г.

11-11-2019 PETI_AM(2019)641268 PE641.268v03-00
PETI

Peter JAHR

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0096/2019 by Arnau Domènech Romero (Spanish) on the creation of a standard EU-level air pollution badge and classification of vehicles for traffic restrictions

08-11-2019 PETI_CM(2019)643045 PE643.045v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0112/2019 by Florin Băncilă (Romanian) on debt collection in Romania

08-11-2019 PETI_CM(2019)643046 PE643.046v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0258/2019, внесена от S. D., с британско гражданство, относно създаването на нов комитет за имиграция в ЕС

08-11-2019 PETI_CM(2019)643047 PE643.047v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0310/2019 by Belén Moreno Solano (Spanish) on inequality by the Aragon health service towards a part of its workers

08-11-2019 PETI_CM(2019)643048 PE643.048v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0255/2019, внесена от I. R. S., с испанско гражданство, от името на Обединената левица на Кантабрия, относно евентуални нередности по отношение на предоставянето на лиценз за проучване за минно дело в Кантабрия, Испания

05-11-2019 PETI_CM(2019)642900 PE642.900v02-00
PETI