Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Fact-finding visit to Bulgaria
05-02-2020 Briefing

EU Agencies and Conflicts of Interests
23-01-2020 Проучване

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Накратко

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията - Комисия „Фон дер Лайен“, 2019 – 2024 г.
25-11-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 Накратко

Achievements of the Committee on Petitions during the 2014-2019 parliamentary term and challenges for the future
03-07-2019 Проучване

Transparency, integrity and accountability in the EU institutions
26-03-2019 Briefing

Food Labelling for Consumers – EU Law, Regulation and Policy Options
15-03-2019 Проучване

Cross-border nuclear safety, liability and cooperation in the European Union
11-02-2019 Проучване

Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection
15-01-2019 Проучване