Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 87 - Проект на доклад Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 2 октомври 2019 г.

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 2 октомври 2019 г.

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00
REGI

 

  MINUTES - Wednesday, 2 October 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-1 PE641.428v01-00
REGI

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 41 - Проектостановище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 септември 2019 г.

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00
REGI

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 3 септември 2019 г.

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00
REGI