Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 ноември 2019 г. - Вторник, 5 ноември 2019 г.

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) с цел предоставяне на помощ на Гърция

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

  MINUTES - Monday, 4 November 2019 - Tuesday, 5 November 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 87 - Проект на доклад Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00
REGI