Последни новини

Special Committee on Terrorism

07-01-2019 - 11:25
Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) and vice-chairs during the first meeting of the committee

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

Няма предоставени документи

Приветствие

Nathalie Griesbeck, TERR Chair

Добре дошли на уебсайта на специалната комисия относно тероризма (TERR)!

Европейският парламент реши да създаде специална комисия по въпросите на тероризма (TERR), която имам честта да председателствам. Нейната работа, която се вписва в рамките на мандата – едновременно широкообхватен и амбициозен – гласуван на пленарно заседание на 6 юли 2017 г. година — ще се състои в провеждането на консултации и изслушване на основните заинтересовани европейски институции и национални експерти по борбата с тероризма, независимо от сферата им на действие, както и на съответните участници в областта на предотвратяването на радикализацията и подпомагане на жертвите на тероризма.

Повече подробности

Правомощия и отговорности

За контакти