Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the government of the State of Israel, of the other part

24-02-2020 TRAN_PR(2020)648345 PE648.345v01-00
TRAN

Andor DELI

Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part

21-02-2020 TRAN_PR(2020)646950 PE646.950v01-00
TRAN

Andris AMERIKS

Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Moldova

21-02-2020 TRAN_PR(2020)648290 PE648.290v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2020

  OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

19-02-2020 TRAN_AD(2020)644889 PE644.889v02-00
TRAN

Sven SCHULZE

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г.

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00
TRAN

Magdalena ADAMOWICZ

Краен срок за внасяне на изменения : 24-02-2020

ИЗМЕНЕНИЯ 72 - 76 - Проект на становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00
TRAN

Sven SCHULZE