Работни документи


Работните документи представляват документи, свързани с изготвянето на доклади или становища. Форматът на работните документи често се използва от комисиите за публикуване на изложението на мотивите за техния доклад.
Използвайте функцията търсене за всички налични работни документи.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 16/2019 (Discharge 2019): European Environmental Economic Accounts: usefulness for policymakers can be improved

27-01-2020 CONT_DT(2020)646905 PE646.905v01-00
CONT

Lefteris CHRISTOFOROU

  WORKING DOCUMENT on Implementation of the 2014 staff reform package at the Commission - Big savings but not without consequences for staff

16-01-2020 CONT_DT(2020)644843 PE644.843v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 20/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): Информационни системи на ЕС, подпомагащи граничния контрол – силен инструмент, но е необходим по-голям акцент върху предоставянето на навременни и пълни данни

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Цветелина Пенкова

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 24/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): Предоставяне на убежище, преместване и връщане на мигранти – необходими са мерки за преодоляване на разминаването между цели и резултати

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 5/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) – ценен инструмент за помощ, но с все още неизяснен принос за намаляване на бедността

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 12/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): Електронна търговия – не са преодолени редица предизвикателства при събирането на ДДС и мита

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 7/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): „Действия на ЕС за трансгранично здравно обслужване – въпреки значителните амбиции е необходимо по-добро управление”

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ Подготвителен документ за проект на становище относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN