Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Návrh interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, o spolupráci v rozpočtových věcech a o zdravém finančním řízení

2018/2070(ACI) Postup interinstitucionální dohody
AFCO

příslušný výbor

Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

2018/0427(NLE) Nelegislativní postupy
AFCO

příslušný výbor

Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

2019/2213(BUD) Rozpočtový proces
AFCO

stanovisko

Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy

2019/2207(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

stanovisko

Stav základních práv v Evropské unii - Výroční zpráva za období 2018-2019

2019/2199(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

stanovisko

Činnost evropského veřejného ochránce práv – výroční zpráva za rok 2018

2019/2134(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

stanovisko

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2018

2019/2135(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

stanovisko

Účelnost a subsidiarita a proporcionalita právních předpisů Evropské unie – zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za roky 2017 a 2018

2019/2133(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

stanovisko

Kontrola uplatňování práva Evropské unie v letech 2017 a 2018

2019/2132(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

2019/2055(DEC) Postup udělování absolutoria
AFCO

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko