Please fill this field

Evropské občanské iniciativy

Institut evropské občanské iniciativy umožňuje, aby nejméně 1 milion občanů z alespoň jedné čtvrtiny členských států EU požádal Evropskou komisi o předložení návrhu právního předpisu v oblasti, která spadá do její působnosti. Organizátoři úspěšných iniciativ jsou pozváni, aby své iniciativy představili na veřejném slyšení v Evropském parlamentu před legislativním výborem příslu

 European Citizens’ Initiative - How it works 

šným pro dané téma. Na této stránce naleznete veškeré informace ohledně slyšení týkajících se občanských iniciativ.

The Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament, in association with the Committee on Petitions, jointly organised a public hearing on the European Citizens’ Initiative “End the Cage Age’’. The initiative was registered on 5 September 2018 and its result was submitted to the European Commission, after having gathered the support of almost 1.4 million signatories with the minimum threshold reached in 18 Member States.