Uvítání

Chair of TAX3 Special Committee
© European Parliament
Vítejte na stránkách výboru TAX3 Evropského parlamentu

V reakci na informace o daňových únicích, které se v posledních pěti letech soustavně objevují ve sdělovacích prostředcích (Luxleaks, Panama Papers, Football Leaks a Paradise Papers), se Evropský parlament dne 1. března 2018 rozhodl zřídit nový zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3).

Spravedlnost v daňových otázkách a férová daňová soutěž jsou důležité nejen na evropském jednotném trhu, ale i v celosvětovém měřítku. Evropský parlament se této oblasti věnuje velmi intenzivně a má zde i značný vliv. Mým cílem je, aby výbor TAX3 pokračoval v práci, kterou začali jeho předchůdci, výbory TAXE, TAX2 a PANA, a rozšířil šetření i na další otázky, jako je zdanění digitálního odvětví, programy státního občanství a podvody s daní z přidané hodnoty. Na konci volebního období by měl výbor vyslat našim občanům a podnikům jasný signál, že Evropský parlament hraje v boji proti daňové kriminalitě, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem důležitou úlohu.

V průběhu dvanáctiměsíčního mandátu výboru bude mít jeho 45 řádných členů a stejný počet náhradníků příležitost, aby posoudili, zda se v této oblasti podařilo dosáhnout dalšího pokroku.

Budeme pořádat setkání s odborníky a vyšetřovací cesty, budeme zvát svědky a žádat příslušná místa o tajné dokumenty a analyzovat je. Po uplynutí dvanácti měsíců předložíme zprávu, která bude obsahovat naše závěry a doporučení.

Budu proto rád, pokud budete práci našeho výboru pozorně sledovat. K tomu vám poslouží tyto stránky, na nichž naleznete dokumenty ze schůzí, internetové vysílání a náš pravidelný zpravodaj.

Přeji vám příjemnou návštěvu.

Petr JEŽEK