O výborech

Uvítání

Monika Hohlmeier, CONT Committee Chair
Monika Hohlmeier, CONT Committee Chair © European Union (2022) - European Parliament

Vítejte ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu! Od července 2019 jsem jeho předsedkyní. Společně s 29 kolegy z 16 zemí zajišťujeme kontrolu rozpočtu EU.

Úkolem našeho výboru je dohlížet na správné a cílené využívání evropského rozpočtu, který v roce 2022 dosahoval výše 170 miliard eur, a kontrolovat ty, kteří mají na starosti jeho plnění. Hlavní odpovědnost za řízení rozpočtu nese Evropská komise. Přibližně 80 % finančních prostředků směřuje do členských států, asi 13 % se investuje na různých místech ve světě a zhruba 7 % se vynakládá na unijní administrativu.

Naším úkolem je také dohled nad výdaji v rámci programu NextGenerationEU, dočasného nástroje na oživení EU po koronavirové krizi ve výši dalších 750 miliard eur.

Tyto naše úkoly plníme prostřednictvím každoročního postupu udělování absolutoria, kde hodnotíme, jak byl rozpočet EU v uplynulém období vynakládán. Předkládáme rovněž návrhy na zlepšení správy rozpočtu a ochrany finančních zájmů EU. Jednou z možností je například digitalizace auditu a kontrola finančních prostředků EU, díky níž by bylo možné zpětně vysledovat peníze EU ke konečným příjemcům.

V naší práci nám pomáhá Evropský účetní dvůr a do našich kompetencí spadají taktéž Úřad evropského veřejného žalobce a Evropský úřad pro boj proti podvodům.

Zajímají vás tyto věci? Pak se podívejte na naše webové stránky, zúčastněte se schůzí nebo nás kontaktujte!

Monika Hohlmeier

Ochrana údajů ve výborech

Užitečné dokumenty

Pravomoci a úkoly

Get in touch with the European Parliament

Kontaktní údaje

Odkazy