Please fill this field

O výborech

Uvítání

Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
CONT Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vítejte ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu! V červenci 2019 jsem byla zvolena předsedkyní tohoto výboru, v němž budu společně s 29 kolegyněmi a kolegy z 16 zemí usilovat o účinnou kontrolu rozpočtu EU.

Náš výbor kontroluje a dohlíží na správné a cílené využívání rozpočtu (přibližně 166 miliard EUR v roce 2019). Odpovědnost za správu rozpočtu leží zejména na Evropské komisi, která rozděluje hlavní část všech prostředků. Přibližně 80 % finančních prostředků směřuje do členských států, kolem 13 % prostředků je investováno celosvětově a zhruba 7 % je vynaloženo na administrativu.

Výboru pro rozpočtovou kontrolu je při práci nápomocen Evropský účetní dvůr (EÚD) v Lucemburku. Do působnosti našeho výboru spadá také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropská investiční banka (EIB). Podílíme se na tvorbě všech právních předpisů, které se týkají otázek souvisejících s řádnou správou rozpočtu a zajištěním finančních zájmů EU. Usilujeme rovněž o zřízení silného Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).

Na čísla je třeba se dívat pozorně, protože se nás týkají – dobré finanční řízení znamená bezpečnost, důvěru a spolehlivost.

Monika Hohlmeier
Kontaktní údaje