Výbor pro kulturu a vzdělávání

Nejnovější události

Volby do Evropského parlamentu 2024: 6.–9. června 2024

24-05-2024 - 12:17

Během evropských voleb konaných ve dnech 6. až 9. června si občané členských států EU zvolí své zástupce v Evropském parlamentu. Nově zvolení poslanci, kteří budou občany EU zastupovat až do roku 2029, si v červenci zvolí svého předsedu, místopředsedy a kvestory. Rozhodnou také o složení stálých výborů a podvýborů, a nové volební období tak bude moci začít. Výbory poté uspořádají své první schůze, na nichž si zvolí své předsedy a místopředsedy.

CULT Activity Report 2019-2024

Fakta o EU

Fakta a čísla o EU poskytují celkový přehled o evropské integraci a o tom, jak k tomuto procesu přispívá Evropský parlament.

Doplňující analýzy

STOA

Panel pro budoucnost vědy a technologie