Návrhy stanovisek


Návrh stanoviska je dokument vypracovaný poslancem, který byl jmenován zpravodajem pro stanovisko. Návrh je poté předán výboru pověřenému vypracováním stanoviska za účelem provedení případných změn a hlasování.
V případě legislativních zpráv jsou návrhy stanovisek předkládány v podobě pozměňovacích návrhů k legislativnímu návrhu Komise a je-li to zapotřebí, jsou doplněny stručným odůvodněním. Jedná-li se o nelegislativní zprávy, mají návrhy stanovisek podobu návrhů, které jsou v případě přijetí předány výboru pověřenému vypracováním zprávy, aby je připojil ke zprávě. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek před hlasováním výboru pověřeným vypracováním stanoviska.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem návrhům stanovisek.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641171 PE641.171v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641172 PE641.172v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

13-09-2019 PECH_PA(2019)641139 PE641.139v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-09-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-09-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-09-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

26-07-2019 TRAN_PA(2019)639932 PE639.932v01-00
TRAN

Daniel FREUND

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-09-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-09-2019